https://eshop.e-jezirka.cz/
 
Rychlé vyhledávání

Google +
Facebook
Sdílet

Navigace: e-JEZÍRKA eshop -> Obchodní podmínky

Obchodní podmínky

 
I. Úvodní ustanovení  
 1. Tyto obchodní podmínky platí pro nákup v internetovém obchodě www.e-jezirka.cz, jehož provozovatelem je Petr Hanzl, se sídlem B.Němcové 1502, 54901, Nové Město nad Metují, IČO 62719955, Neplátce DPH, dále jen prodávající.
II. Objednávka a uzavření kupní smlouvy  
 1. Veškeré objednávky podané prostřednictvím internetové prodejny jsou považovány za závazné. Podáním objednávky kupující stvrzuje, že se seznámil s reklamačním řádem a těmito obchodními podmínkami a že s nimi souhlasí.
 2. Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva skutečně vzniká v momentě převzetí objednaného zboží kupujícím.
 3. Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v objednávkovém formuláři.
 4. Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího úplným zaplacením kupní ceny.
 5. Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodu   www.e-jezirka.cz,  kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 6. V ceně za zboží není uvedeno balné a dopravné.
 7. V případě platbě předem na účet platbu zašlete na účet číslo: 670100-2208686258/6210. Jako variabilní symbol uveďte číslo objednávky. Zboží Vám bude zasláno ihned jak bude platba přičtena na účet.
 8. Zboží pro zahradní jezírka je většina skladem, pokud něco momentálně nemáme, tak máme skladem u externího dodavatele a odešleme během několika málo dnů (cca 3-4 dny)

III. Expedice. 
 1. Prodávající si vyhrazuje právo na prodloužení expediční lhůty v případě, že zboží není skladem. V případě nemožnosti dodat objednané zboží, si prodávající vyhrazuje právo objednávku stornovat. O případné delší expediční lhůtě nebo nemožnosti dodat zboží, bude kupující neprodleně informován e-mailem.

IV. Reklamace  
 1. Kupující je povinen zboží dodané prodávajícím prohlédnout a zkontrolovat bez zbytečného odkladu. V případě zjištěných závad je kupující povinen prodávajícího o těchto závadách informovat písemně nebo e-mailem a to do třech dnů od převzetí zboží. V oznámení o reklamaci musí být uveden podrobný popis závady.
 2. V případě poškození zásilky přepravcem, je nutné aby kupující reklamoval závadu u přepravce, případně s ním sepsal reklamační protokol nebo poškozenou zásilku nepřevzal.
 3. Do třech pracovních dnů po obdržení oznámení o závadách, prodávající informuje kupujícího o následném postupu, v případě vyřízení reklamace u prodávajícího, kupující zašle předmět reklamace pojištěnou poštovní průvodkou.
 4. V závislosti na druhu vad a za podmínek stanovených obecně závaznými právními předpisy, má kupující možnost se domáhat zejména, aby vadné zboží bylo opraveno nebo vyměněno za zboží nové, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny.
 5. Prodávající poskytuje záruku na zboží v rozsahu 24 měsíců. U některého vybraného zboží je prodloužena záruka na 3-5 let. Záruka se nevztahuje na běžné opotřebení věci způsobené obvyklým používáním, škody způsobené užíváním v rozporu s návodem k použití nebo v rozporu s obvyklým způsobem užívání, chybnou manipulací, živelnými pohromami a jinými vnějšími vlivy. Kratší životnost výrobku nelze považovat za vadu a prodávající neodpovídá za vady vzniklé v důsledku kratší životnosti výrobku.
 6. Rozpor s kupní smlouvou.

  Prodávající odpovídá kupujícímu za to, že je prodávaná věc při převzetí kupujícím ve shodě s kupní smlouvou, zejména, že je bez vad. Shodou s kupní smlouvou se dále rozumí zejména, že prodávaná věc má jakost a užitné vlastnosti smlouvou požadované, prodávajícím nebo výrobcem popisované, popřípadě jakost a užitné vlastnosti pro věc takového druhu obvyklé, dále že odpovídá požadavkům právních předpisů a odpovídá účelu, který prodávají pro použití uvádí nebo pro který se věc obvykle používá. V případě, že věc při převzetí kupujícím není ve shodě s kupní smlouvou má kupující právo na to, aby prodávající bezplatně a bez zbytečného odkladu věc uvedl do stavu odpovídajícího kupní smlouvě, výměnou věci, její opravou, popřípadě může od kupní smlouvy odstoupit a požadovat vrácení kupní ceny. To však neplatí, pokud kupující před převzetím věci o rozporu s kupní smlouvou věděl nebo rozpor s kupní smlouvou sám způsobil. Rozpor s kupní smlouvou, který se projeví během šesti měsíců ode dne převzetí věci, se považuje za rozpor existující již při jejím převzetí, pokud to neodporuje povaze věci nebo pokud se neprokáže opak. Prodávající si vyhrazuje možnost tiskové chyby a nepřesností v popisu výrobku a jeho zobrazení na www.e-jezirka.cz, tím se však nezbavuje povinnosti pravdivě informovat kupujícího o vlastnostech prodávaných výrobků.

V. Vrácení, výměna zboží, odstoupení od smlouvy 
 1. Kupující má právo na základě ustanovení § 53/7 zákona č.40/1964 Sb., ve znění pozdějších předpisů právo odstoupit od smlouvy do 14 dnů od převzetí zboží bez udání důvodu, za podmínek uvedených v těchto Obchodních podmínkách. O požadavku na vrácení zboží je vhodné prodávajícího informovat. Náklady na výměnu a vrácení zboží (poštovné) nese kupující. Částka za vrácené zboží se vrací na účet kupujícího. Adresa pro zaslání je: Petr Hanzl, B.Němcové 1502, 54901, Nové Město nad Metují
 2. Zboží musí být vráceno v původním (pokud to jeho charakter nevylučuje) a nepoškozeném obalu (za poškození se nepovažuje jeho znehodnocení způsobené běžným vybalením), zaslané ve vhodném obalu např. v pevné krabici, tak aby zboží neutrpělo při přepravě. Upozorňujeme, že zásilky balené do měkkého obalu nepřevezmeme a vrátí se adresátovi.
 3. Zboží nesmí být nijak užíváno. Kupující má právo si vyzkoušet zboží s tím, že dodrží základní hygienické předpoklady zkoušení . Nedodrží-li stanovené hygienické podmínky, jednalo by se již o zboží, které nelze na základě směrnice 97/7/ES o ochraně spotřebitele v případě smluv uzavřených na dálku pro svůj charakter vrátit. Upozornění na tuto povinnost nalezne kupující ve zkráceném znění i na nabývacím dokladu.
 4. Zboží nesmí být nijak poškozené - zásilka musí být kompletní, zboží odesláno zpět ve stejném stavu jak je kupující převzal, včetně příslušenství, návodu apod. Kupující je povinen prokázat uzavření kupní smlouvy, a to nejlépe dokladem o koupi zboží.
 5. Zboží nesmí být zasláno zpět na dobírku, doporučujeme zásilku pojistit. Při splnění všech určených podmínek Vám zašleme peníze převodem na účet zdarma. V případě zaslání částky složenkou jsme nuceni odečíst z kupní ceny zboží náklady na poštovné tj. 30 Kč. Splatnost vrácené částky je do 30 dnů od projevení vůle od smlouvy odstoupit. Při nesplnění podmínek uvedených v těchto obchodních podmínkách (viz i čl. VI.), nebudeme akceptovat odstoupení od kupní smlouvy a zboží zašleme na Vaše náklady zpět.

VI. Ochrana osobních dat kupujícího 
 1. Osobní data (jako např. jméno, adresa, telefon, e-mail atd.), která jsou součástí objednávky nebo registrace nového zákazníka jsou považována za diskrétní a jsou chráněna proti zneužití.
 2. Prodávající údaje o zákaznících zásadně nesděluje třetím osobám, kromě těch, které se přímo podílejí na vyřízení objednávky a to pouze v nutném rozsahu.
 3. Prodávající si vyhrazuje právo ustoupit od záruky bezpečnosti v případě napadení serveru neznámým pachatelem (hackerem). Pouze v takovém případě neplatí výše uvedená pravidla manipulace s daty.

VII. Závěrečná ustanovení  
 1. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad akceptuje veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky platnou cenu objednaného zboží (včetně poštovného) uvedenou v internetové prodejně www.e-jezirka.cz, nebylo-li v konkrétním případě prokazatelně dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou (návrhem kupní smlouvy) je kupující neodvolatelně vázán. Na tyto obchodní podmínky je kupující dostatečným způsobem před vlastním uskutečněním objednávky upozorněn a má možnost se s nimi seznámit.
 

 


A | A
Přihlásit


Zapomněli jste heslo?
Zadejte Váš e-mail a přihlašovací údaje Vám budou zaslány na Vaši e-mailovou adresu zadanou při registraci.


Košík je prázdný

Poslední navštívené zboží
 • Doposud jste žádné zboží nenavštívili.